Tag: متریک

3 Posts Here

عکس بیومتریک اقامت ترکیه

June 23, 2020/اطلاعات/0 Comments

عکس بیومتریک اقامت ترکیه عکس بیومتریک اقامت ترکیه چیست؟ عکس بیومتریک اقامت ترکیه، عکسی است…

Read more >
عکس بیومتریک اقامت ترکیه
عکس ویزا سفارت فلاند

عکس ویزا سفارت فلاند

June 2, 2020/اطلاعات/0 Comments

عکس ویزا سفارت فلاند عکس ویزا سفارت فلاندچیست؟ عکس ویزا سفارت فلاند، عکسی است با…

Read more >

عکس بیومتریک

September 18, 2018/اطلاعات/0 Comments

عکس بیومتریک عکس بیومتریک برای سفارت‌خانه‌های اتحادیه اروپا چیست؟ عکس بیومتریک ، عکسی است با…

Read more >
نمونه عکس بیومتریک
کلیه عکس‌ها و مطالب شامل قانون کپی‌رایت است و برای استفاده از آن‌ها باید از آتلیه عکاسی ۴۲، اجازه کتبی گرفته شود / طراحی توسط استودیو اکرمی